Definicja

Culture book

Dokument lub publikacja stworzona przez firmę, organizację lub zespół, która zawiera zapisane wartości, normy, zasady i kulturę organizacyjną danej jednostki. Jest to narzędzie, które ma na celu opisanie i uchwycenie istotnych elementów kultury firmy, aby pracownicy, klienci i inni zainteresowani mieli lepsze zrozumienie tego, jak firma działa i jakie wartości jej przyświecają.

W culture book często znajdują się opisy:

  1. Wartości firmy: Zawiera spis wartości, które są ważne dla organizacji. Mogą to być zasady etyczne, cele strategiczne lub inne przekonania.
  2. Normy i zasady: Dokumentuje oczekiwane zachowanie pracowników w organizacji, np. postawa wobec klientów, współpracowników czy etyka pracy.
  3. Historia i misja: Opisuje historię firmy oraz jej cel działania, co pomaga zrozumieć, dlaczego organizacja istnieje i jakie ma cele.
  4. Opowieści i przykłady: W culture book często znajdują się konkretne opowieści, przykłady lub anegdoty ilustrujące kulturę firmy i wartości.
  5. Grafiki i zdjęcia: Mogą być używane, aby wizualnie przedstawić kulturę organizacyjną.

Culture book ma na celu pomóc w ujednoliceniu i promowaniu kultury organizacyjnej, pomagając pracownikom i interesariuszom lepiej zrozumieć, czym firma jest i co reprezentuje. Jest to także narzędzie, które może być wykorzystywane w procesie rekrutacji, aby przyciągnąć kandydatów, którzy pasują do kultury organizacyjnej firmy.